Vẫn là màn 1vs9 quen thuộc của TF Blade

267

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Vẫn là màn 1vs9 quen thuộc của TF Blade
Đánh giá bài viết này!!!