Tổng thống Donal Trump đã ký hiến pháp gì về bạn ???

72891

Tổng thống Donal Trump đã ký hiến pháp gì về bạn ???
1 (20%) 2 votes