Thresh hack não Ezreal 2 pha 1 trận (Thresh hook outplay Ezreal)

13884

Đăng bởi Game2T