Thresh hack não Ezreal 2 pha 1 trận (Thresh hook outplay Ezreal)

9345

Đăng bởi Game2T

Thresh hack não Ezreal 2 pha 1 trận (Thresh hook outplay Ezreal)
Đánh giá bài viết này!!!