Zed 1 chấm máu vs 100% máu outplay đẹp (Zed lowHP outplay Zed fullHP)

21449

Đăng bởi Game2T

Zed 1 chấm máu vs 100% máu outplay đẹp (Zed lowHP outplay Zed fullHP)
Đánh giá bài viết này!!!