Gragas combo chuẩn Yasuo bốc hơi (Gragas full combo kill Yasuo)

19580

Đăng bởi Game2T

Gragas combo chuẩn Yasuo bốc hơi (Gragas full combo kill Yasuo)
Đánh giá bài viết này!!!