Aurelion Sol 3 sao lại còn có buff Hộ Vệ và Vũ Trụ

2136

loadYouTube();li

Gosu.Katie
Hello, World!
Aurelion Sol 3 sao lại còn có buff Hộ Vệ và Vũ Trụ
Đánh giá bài viết này!!!