Zed vừa kịp Pentakill khi team địch đầu hàng (Zed Pentakill just in time surrender)

4183

Đăng bởi Game2T

Zed vừa kịp Pentakill khi team địch đầu hàng (Zed Pentakill just in time surrender)
Đánh giá bài viết này!!!