Kai’Sa quá bá đạo trong ĐTCL

11

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Kai’Sa quá bá đạo trong ĐTCL
Đánh giá bài viết này!!!