Nunu nấp bụi ulti đoạt Pentakill

43

Đăng bởi Game2T

Nunu nấp bụi ulti đoạt Pentakill
Đánh giá bài viết này!!!