Karthus quá bá đạo khi cầm Găng Bảo Thạch

1157

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Karthus quá bá đạo khi cầm Găng Bảo Thạch
Đánh giá bài viết này!!!