Kai’Sa tạo giáp bất tử khi hóa Phù Thủy

623

 

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Kai’Sa tạo giáp bất tử khi hóa Phù Thủy
Đánh giá bài viết này!!!