[CKTG 2016] (Chung kết) Game 3: SSG có chiến thắng sau hơn 70 phút!

3560

Ruler bắn quá ghê

Duke thể hiện sức chịu đòn

Ambition cướp Rồng ngàn tuổi

Highlights

Đăng bởi Game2T

[CKTG 2016] (Chung kết) Game 3: SSG có chiến thắng sau hơn 70 phút!
Đánh giá bài viết này!!!