[CKTG 2016] (Bán kết 1) (Game 1&2) SKT T1 vs ROX: Căng như dây đàn

8811

Game 1

Game 2

Đăng bởi Game2T

[CKTG 2016] (Bán kết 1) (Game 1&2) SKT T1 vs ROX: Căng như dây đàn
Đánh giá bài viết này!!!