Cho’gath rất to nhưng Vayne Pentakill rất tiếc (Cho’gath so big but Vayne Pentakill so regret)

4361

Đăng bởi Game2T

Cho’gath rất to nhưng Vayne Pentakill rất tiếc (Cho’gath so big but Vayne Pentakill so regret)
Đánh giá bài viết này!!!