Lee Sin bay nhảy Thresh bất lực cứu Varus

38

Đăng bởi Game2T

Lee Sin bay nhảy Thresh bất lực cứu Varus
Đánh giá bài viết này!!!