[Cao Thủ NA] Rồng thần trỗi dậy trong tay Mid Fekar – Faker

57

Highlights

Full game

Đăng bởi Game2T

[Cao Thủ NA] Rồng thần trỗi dậy trong tay Mid Fekar – Faker
Đánh giá bài viết này!!!