Cả team cho Thresh Quarakill chỉ vì tham ACE và cái kết đắng

44

Đăng bởi Game2T

Cả team cho Thresh Quarakill chỉ vì tham ACE và cái kết đắng
Đánh giá bài viết này!!!