Thresh rất tốt nhưng xin lỗi Vayne rất tiếc

48

Đăng bởi Game2T

Thresh rất tốt nhưng xin lỗi Vayne rất tiếc
Đánh giá bài viết này!!!