Midbeast lại đối đầu với Faker và lần này là con bài Singed

356

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Midbeast lại đối đầu với Faker và lần này là con bài Singed
Đánh giá bài viết này!!!