Kai’Sa Bộc Phá vẫn luôn cực bá

445

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Kai’Sa Bộc Phá vẫn luôn cực bá
Đánh giá bài viết này!!!