[CKTG 2016] TSM vs SPY: Nhà vô địch Bắc Mĩ hủy diệt đại diện châu Âu

5162

Wombo Combo

Mega-Gnar

Đăng bởi Game2T

[CKTG 2016] TSM vs SPY: Nhà vô địch Bắc Mĩ hủy diệt đại diện châu Âu
Đánh giá bài viết này!!!