Tin LMHT 8/4 – Chi tiết trang phục skin mới phiên bản 5.8

75917

Tin Liên Minh Huyền Thoại 8/4 – Chi tiết trang phục skin mới phiên bản 5.8

Phiên bản 5.8 sắp tới sẽ ra mắt trang phục skin mới của Fiddlesticks Jayce Zilean Ziggs, chỉnh sửa Poppy Shaco Shyvana Teemo, chỉnh sửa Rìu Đen và Khiên Băng Randuin bản 5.8 LMHT, cùng xem chi tiết thế nào nhé:

Các trang phục mới

Risen Fiddlesticks Trỗi Dậy

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-1 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-2 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-3 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-4 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-5 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-6 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-7 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-8 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-9

Forsaken Jayce Bị Ruồng Rẫy

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-10 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-11 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-12 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-13 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-14 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-15 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-16 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-17 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-18 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-19 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-20 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-21 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-22 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-23 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-24

Bloodmoon Zilean Huyết Nguyệt

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-25 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-26 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-27 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-28 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-29 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-30 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-31 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-32 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-33 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-34

Master Arcanist Ziggs Đại Ma Thuật Sư

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-35 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-36 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-37 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-38 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-39 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-40 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-41 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-42 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-43 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-44 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-45 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-46 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-47

Tính năng mới – Gói Đa Sắc Đổi Màu

Đây là hình ảnh và video gói đổi màu trang phục skin Lee Sin Tiểu Long:

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-48

 

Đây là hình ảnh và video gói đổi màu sắc trang phục skin Lucian Mặc Định:

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-49

Cân bằng hình ảnh

Poppy Mặc Định

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-50

Poppy Noxus

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-51

Poppy Kẹo Mút

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-52

Shaco Mặc Định

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-53 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-54

Shaco Ở Xứ Thần Tiên

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-55

Shaco Hoàng Gia

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-56

Shaco Lính Chì

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-57

Shaco Công Xưởng

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-58

Shaco Tâm Thần

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-59

Shyvana Mặc Định

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-60 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-61 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-62 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-63

Shyvana Vảy Sắt

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-64 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-65

Shyvana Vuốt Rồng

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-66 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-67

Shyvana Lửa Đen

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-68 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-69

Teemo Mặc Định

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-70 tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-71

Teemo Yêu Tinh Giáng Sinh

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-72

Teemo Tình Báo

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-73

Teemo Hướng Đạo Sinh

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-74

Teemo Phi Hành Gia

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-75

Teemo Thỏ Phục Sinh

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-76

Teemo Siêu Nhân

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-77

Teemo Panda

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-78

Chỉnh sửa cân bằng

Chú ý: các chỉnh sửa bên dưới chỉ là thử nghiệm, nên không quá mong đợi nhé, chỉ xem để tham khảo mà thôi.

Thấu Kính Viễn Thị

– Con mắt từ Thấu Kính Viễn Thị thì người đồng đội không thể click chọn con mắt đó được nữa.

Rựa Thợ Săn

– Máu hồi mỗi giây từ 7 giảm còn 6
– Hiệu ứng mới: Tăng máu hồi mỗi giây thành 12 lúc còn dưới 50% máu

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-79

Khiên Băng Randuin

– Thay đổi Kích hoạt DUY NHẤT mới: Làm chậm 35% tốc độ di chuyển của tướng địch đứng gần với Thép Lạnh trong 3 giây, trên mỗi tướng địch bị trúng làm chậm sẽ tăng cho bản thân 15% tốc độ đánh trong 6 giây, thời gian xoay 60 giây.

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-80

Vinh Quang Chân Chính

– Máu từ 650 giảm còn 600

Rìu Đen

– Cách ghép: Búa Gỗ + Hỏa Ngọc + 825 vàng
– Tổng giá: 3000 vàng
+400 máu
+40 sát thương vật lý
– giảm 20% thời gian xoay chiêu
– Nội tại DUY NHẤT – Gây dame vật lý lên tướng địch làm giảm 5% giáp mục tiêu trong 6 giây (tối đa cộng dồn 6 lần là 30%)
– Nội tại DUY NHẤT – Thịnh Nộ – Gây dame vật lý được cộng 20 tốc độ di chuyển trong 2 giây. Nếu hỗ trợ giết hoặc tiêu diệt tướng bị trừ giáp sẽ được cộng 80 tốc độ di chuyển trong 4 giây (chỉ +40 tốc độ di chuyển nếu là tướng đánh xa)

tin-lmht-8-4-trang-phuc-skin-moi-5.8-lmht-81

Đó là chi tiết trang phục skin mới của Fiddlesticks Jayce Zilean Ziggs, chỉnh sửa Poppy Shaco Shyvana Teemo, chỉnh sửa Rìu Đen và Khiên Băng Randuin bản 5.8 LMHT mà Game2T sưu tầm được, bạn thấy sao về những bộ trang phục skin mới kia, hãy commnet ý của bạn bên dưới nhé.

Chúc bạn vui vẻ

Đăng bởi Game2T

Rate this post
Rate this post