Sigil là tướng mới sắp xuất hiện trong LMHT chăng?

375046

Lộ diện tướng Sigil LMHT – Ếch thành tinh – em của Cóc thành tinh chăng???

Sigil-tuong-moi-lmht-1-compressed Sigil-tuong-moi-lmht-2-compressed sigil-lmht-compressed Sigil-tuong-moi-lmht-4-compressed Sigil-tuong-moi-lmht-5-compressed Sigil-tuong-moi-lmht-6-compressed Sigil-tuong-moi-lmht-7-compressed

Đăng bởi Game2T