Ra mắt rương chủ đề mới – Rương Hàng Hiệu từ ngày 22/05

4806

Rương Hàng Hiệu tổng hợp đã xuất hiện trong hệ thống Rương Chủ Đề của Liên Minh Huyền Thoại. Cơ hội để bạn sở hữu Lux Học Viện Chiến Binh – Hàng Hiệu là đây!

Rương Hàng Hiệu

Giá 88 RP

Giới hạn mua: 10 | Giới hạn toàn sever: 50.000

 

 

Lưu ý:

  • Có khả năng rơi ra vật phẩm đã sở hữu và được quy đổi thành quà thay thế tương ứng, bằng cách vào phần lịch sử mua của giao dịch trong trang sự kiện, chọn nút “Đổi”.
    • Nếu nhận được trang phục Hàng Hiệu mà bạn đã sở hữu, bạn sẽ nhận lại 100 Điểm Hàng Hiệu.
  • Nếu mở được trang phục chưa có tướng, bạn phải mua tướng đó, rồi vào phần lịch sử của giao dịch, bấm vào nút “Gửi Lại” để nhận trang phục.
Nicky
Manner Maketh Man
Ra mắt rương chủ đề mới – Rương Hàng Hiệu từ ngày 22/05
Đánh giá bài viết này!!!