Mở bán 2 gói vật phẩm: Siêu Anh Hùng & Siêu Ác Nhân từ ngày 28/05 đến hết 02/06

445

Cùng với các trang phục Anh Hùng & Ác Nhân đang được giảm giá, sẽ có thêm 2 gói báu vật trong Cửa Hàng để bạn thỏa sức hóa thân thành các Siêu Anh Hùng, Siêu Ác Nhân mong muốn.

Từ ngày 28/05 đến hết 02/06, bạn có thể sở hữu được những vật phẩm Chế Tạo Hextech siêu hấp dẫn thông qua 2 gói Anh Hùng & Ác Nhân được mở bán trong Cửa Hàng.

Gói Siêu Anh Hùng

800 RP

20 Viên Học Viện 2019 10 Điểm Hàng Hiệu

 

Gói Siêu Ác Nhân

800 RP

20 Viên MSI 2019 400 Kỉ Vật Thử Lửa

.

Nicky
Manner Maketh Man
Mở bán 2 gói vật phẩm: Siêu Anh Hùng & Siêu Ác Nhân từ ngày 28/05 đến hết 02/06
Đánh giá bài viết này!!!