Cập nhật ĐTCL bản 10.22: Hộ Pháp và Cuồng Giáo được tăng sức mạnh

2670

https://lienminh.garena.vn/images/Lan_h3lpm3/10_2020/TFT-1022.jpg

Hệ Thống

 • Người chơi giờ sẽ chịu ít nhất 1 sát thương khi thua
 • Cửa hàng giờ sẽ hiển thị tỉ lệ xuất hiện của các tướng Tinh Anh.

Tộc/Hệ

Hiện tại có một vài tộc hệ bị phản tác dụng với cơ chế tinh anh bởi chúng bị giảm giá trị khi có ít đơn vị hơn trên sân đấu. Chúng tôi sẽ thay đổi luật một chút, khiến các tướng tinh anh được tính như hai tướng khi tính vào tộc hệ.

 • Tinh Anh Cuồng Giáo giờ sẽ được tính là hai đơn vị Cuồng Giáo và sẽ cho Galio gấp đôi lượng sức mạnh cộng thêm từ cấp sao (v.d một Elise Tinh Anh 2 sao giờ sẽ cho Galio 4 cấp sao thay vì 2).
 • Tinh Anh Hộ Pháp giờ sẽ được tính là 2 Hộ Pháp và cho gấp đôi lượng lá chắn.
 • Mê Hoặc – Giảm Sát Thương Đòn Đánh 50% ⇒ 50/80%
 • Mê Hoặc – Thời Gian Tác Dụng: 5/15 giây ⇒ 8 giây
 • Nhẫn Giả (4) Sát Thương Đòn Đánh và Sát Thương Kỹ Năng: 150 ⇒ 140
 • Thiện Xạ – Sát thương giảm mỗi lần nảy: 65/50/35% ⇒ 55/50/45%

Tướng

Bậc 1

 • Fiora – Cộng Thêm Tinh Anh Máu ⇒ Giảm Năng Lượng Tối Đa
 • Lissandra – Mục Tiêu Kỹ Năng: Mục Tiêu Hiện Tại ⇒ Mục Tiêu Sát Thương Đòn Đánh Cao Nhất
 • Vayne – Sát Thương Kỹ Năng: 40/75/125 ⇒ 50/90/140

Bậc 2

 • Vi – Cộng Thêm Tinh Anh: Máu ⇒ Giảm Năng Lượng Tối Đa
 • Vi – Sát Thương Kỹ Năng 250/400/600 ⇒ 250/400/800
 • Vi – Thời Gian Phá Giáp: 6 ⇒ 8 giây

Bậc 3

 • Akali – Khóa Năng Lượng sau khi dùng kỹ năng: 1 giây ⇒ 1.25 giây
 • Evelynn – Sát Thương Kỹ Năng: 350/500/900 ⇒ 350/500/1400
 • Nunu và Willump – Sát Thương Kỹ Năng: 450/650/1300 ⇒ 450/650/1800

Bậc 4

 • Ahri – Sát Thương Kỹ Năng: 500/750/3000 ⇒ 475/675/3000
 • Ashe: Sửa một lỗi khiến 4/5 loạt tiễn của Ashe không thể chí mạng hoặc bị né tránh
 • Morgana: Cập nhật mục tiêu kĩ năng để giảm tính ngẫu nhiên

Bậc 5

 • Ezreal – Năng Lượng Khởi Đầu: 75 ⇒ 90
 • Lee Sin – Thời Gian Choáng Mục Tiêu Chính: 3/4/10 ⇒ 1.5/2/10 giây
 • Lee Sin – Thời Gian Choáng Mục Tiêu Phụ: 1.5/1.5/10 ⇒ 1.5/2/10 giây
 • Lillia – Ngưỡng Sát Thương Tỉnh Ngủ: 500/750/1000 ⇒ 500/500/500
 • Sett – Cộng Thêm Tinh Anh: Máu ⇒ Sát Thương Kỹ Năng
 • Sett – Sát Thương Kỹ Năng Mục Tiêu Phụ: 35/45% ⇒ 40/60% Máu tối đa
 • Nunu và Willump sẽ không còn nuốt luôn Sett nếu như hắn còn phải gập bụng.

Trang Bị

 • Vọng Âm Luden – Sát Thương Cộng Thêm Khi: Bị Khống Chế hoặc có Lá Chắn ⇒ Bị Khống Chế
 • Mũ Phù Thủy Rabadon – Sát Thương Kỹ Năng 70 ⇒ 75
 • Cuồng Cung Runaan – Sát Thương Tia Sét: 75% ⇒ 100% Sức Mạnh Công Kích
 • Sát Thương Đao Điện Statikk: 75 ⇒ 80
 • Sát Thương Cộng Thêm Đao Điện Statikk: 175 ⇒ 240
 • Sửa một lỗi khiến Dao Điện Statikk đôi khi sử dụng lên mục tiêu không hợp lệ (đang đợi hồi sinh hoặc Sett gập bụng)
 • Cờ Hiệu Zeke – Tốc Độ Đánh: 40% ⇒ 35%
 • Thông Đạo Zz’Rot – Thời Gian Khiêu Khích: 2 giây ⇒ 1 giây
 • Sửa một lỗi khiến Bọ Hư Không có thêm 10 Sát Thương Đòn Đánh
 • Sửa một lỗi khiến bạn có thể kích hoạt Khiêu Khích khi gắn Thông Đạo ở giữa giao tranh

Sửa Lỗi

 • Hiệu ứng của Thánh Thần giờ sẽ không còn có thể giảm sát thương chuẩn.
 • Tướng Độc Hành giờ sẽ không còn bị mất lá chắn nếu như được đặt gần chỗ Galio xuất hiện.
 • Talon giờ sẽ thực hiện đòn đánh khi tấn công bằng kĩ năng. (Sẽ kích hoạt Dao Điện, Cuồng Đao,…)
 • Khiêu Khích sẽ mất hiệu lực nếu đơn vị nguồn trở nên không thể định vị
Gosu.Katie
Hello, World!
Cập nhật ĐTCL bản 10.22: Hộ Pháp và Cuồng Giáo được tăng sức mạnh
Đánh giá bài viết này!!!