Cập nhật 9.19: Ryze Vinh Quang, Amumu Công Nghệ và bộ ba trang phục Tiên Hiệp ra mắt

4361

Thay đổi về tướng

Aatrox

Q – Quỷ Kiếm Darkin

 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG LÊN QUÁI 60% 45%

Akali

R – Sát Chiêu Hoàn Hảo

 • SÁT THƯƠNG TỐI ĐA R2 195/420/645 225/450/645
Annie

E – Khiên Lửa

 • TỐC ĐỘ DI CHUYỂN 25-50.5% (cấp độ 1-18) 30-60% (cấp độ 1-18)
 • HỒI CHIÊU 15 giây 14/13/12/11/10 giây
Ashe

Nội Tại – Băng Tiễn

 • LÀM CHẬM 15-30% (cấp độ 1-18) 20-30% (cấp độ 1-18)

Q – Chú Tâm Tiễn

 • NHANH MẮT NHANH TAY Giờ sẽ tái tạo đòn đánh
Blitzcrank

Q – Bàn Tay Hỏa Tiễn

 • TẦM KÉO 1050 1150

R – Trường Điện Từ

 • CỘNG DỒN TỐI ĐA NỘI TẠI 2 cộng dồn 3 cộng dồn

Fiora

Q – Lao Tới

 • THỦ TRỤ HỘ CÁI Sẽ có thể tấn công cả mắt lẫn trụ (đối tượng ưu tiên theo thứ tự: điểm yếu trên tướng, mục tiêu chiêu cuối, tướng, lính ít máu, trụ, cuối cùng là mắt.)

E – Nhất Kiếm Nhị Dụng

 • ĐẬP LUÔN CẢ ĐÁ Đòn đánh thứ hai giờ cũng sẽ gây thêm sát thương lên trụ
Gragas

W – Say Quá Hóa Cuồng

 • HỒI CHIÊU 5 giây 6 giây
 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG 8% máu tối đa mục tiêu 7% máu tối đa mục tiêu
Graves

Chỉ Số Cơ Bản

 • SMCK 66 68
 • MÁU 551.1 555
 • NĂNG LƯỢNG 322.2 325
 • NĂNG LƯỢNG HỒI PHỤC 7.9 8
Heimerdinger

Q – Ụ Súng Tân Tiến H-28G

 • SÁT THƯƠNG ĐÒN ĐÁNH CƠ BẢN 30% sức mạnh phép thuật 35% sức mạnh phép thuật

E – Lựu Đạn Bão Điện Từ CH-2

 • THỜI GIAN CHOÁNG 1.25 giây 1.5 giây

R – Ụ Súng Tối Tân h18Q

 • SÁT THƯƠNG ĐÒN ĐÁNH CƠ BẢN 30% sức mạnh phép thuật 35% sức mạnh phép thuật
Karma

Q – Nội Hỏa

 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG Q1 60% sức mạnh phép thuật 40% sức mạnh phép thuật

Mordekaiser

W – Giáp Bất Diệt

 • SÁT THƯƠNG CHUYỂN HÓA 30% sát thương gây ra 35% sát thương gây ra
Orianna

R – Lệnh: Sóng Âm

 • SÁT THƯƠNG 150/225/300 (+0.7 sức mạnh phép thuật) 200/275/350 (+0.8 sức mạnh phép thuật)
Ornn

Nội Tại – Chế Tạo Tại Chỗ

 • NÂNG CẤP TUYỆT PHẨM Ornn có thể bắt đầu nâng cấp trang bị khi đạt cấp 13 12

Pantheon

Chỉ Số Cơ Bản

 • KHÁNG PHÉP 32.1 28

W – Khiên Trời Giáng

 • SÁT THƯƠNG CƯỜNG HÓA Gây 150% SMCK với ba đòn đánh liên tục Gây 135-165% (cấp độ 1-18) SMCK với ba đòn đánh liên tục

Rek’Sai

Chỉ Số Cơ Bản

 • MÁU 33 36

Q – Nữ Hoàng Phẫn Nộ

 • ĐIÊN TIẾT Q ở dạng trồi lên giờ sẽ có tác dụng lên trụ

Riven

Q – Tam Bộ Kiếm

 • HỒI CHIÊU 12 giây 13 giây

E – Anh Dũng

 • HỒI CHIÊU 14/13/12/11/10 giây 12/11/10/9/8 giây

Sejuani

Nội Tại – Cơn Thịnh Nộ Phương Bắc

 • SÁT THƯƠNG PHÁ BĂNG 10/15/20% máu tối đa mục tiêu (cấp độ 1, 7, 14) 10% máu tối đa mục tiêu

Sion

W – Lò Luyện Hồn

 • LÁ CHẮN CƠ BẢN 30/55/80/105/130 50/75/100/125/150
Sylas

Chỉ Số Cơ Bản

 • GIÁP 32 28
 • GIÁP THEO CẤP 3 2.5

Nội Tại – Kháng Ma Thuật

 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG 9-60 (cấp độ 1-18) (+1.0 tổng sức mạnh công kích)(+0.2 sức mạnh phép thuật), giảm 50% sát thương lên mục tiêu phụ là lính. (+1.1 tổng sức mạnh công kích)(+0.2 sức mạnh phép thuật) lên mục tiêu chính, (+0.4 tổng sức mạnh công kích)(+0.2 sức mạnh phép thuật) lên mọi mục tiêu khác

Tahm Kench

E – Da Dày

 • HỒI MÁU CHUYỂN HÓA 75% từ Máu Xám ở mọi cấp độ 30-100% từ Máu Xám (cấp độ 1-18)

Twisted Fate

E – Tráo Bài

 • TỐC ĐỘ ĐÁNH 10/15/20/25/30% 20/25/30/35/40%
 • SÁT THƯƠNG 55/80/105/130/155  65/90/115/140/165

Vayne

R – Giờ Khắc Cuối Cùng

 • SMCK CỘNG THÊM 20/30/40 25/40/55

Veigar

E – Bẻ Cong Không Gian

 • HỒI CHIÊU 18/17/16/15/14 giây 18/16.5/15/13.5/12 giây

Xin Zhao

Nội Tại – Quyết Đoán

 • HỒI MÁU CƠ BẢN 8-59 (cấp độ 1-18) 10-78 (cấp độ 1-18)

Q – Liên Hoàn Tam Kích

 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 20/25/30/35/40 20/28/36/44/52

Yuumi

Q – Mũi Tên Thơ Thẩn

 • LÀM CHẬM 20/32/44/56/68/80% 20% mọi cấp độ
 • THỜI GIAN LÀM CHẬM 1.5 giây 1 giây
 • MÈO HAM NGỦ Làm chậm giờ sẽ không còn giảm dần theo thời gian

Zac

R – Nảy! Nảy! Nảy!

 • Phân bào hồi thêm cho Zac 1/2/3% máu tối đa

Trang Phục & Đa Sắc Mới

Amumu Công Nghệ

https://am-a.akamaihd.net/image?f=https://news-a.akamaihd.net/public/images/articles/2019/september/pn919/Hextech_Amumu_Splash.jpg?v=1

Morgana Khổng Tước Hoàng Hậu

Nami Thủy Hoa Tiên Tử

Ngạo Kiếm Riven

Bản Hàng Hiệu

Ryze Vinh Quang

Gosu.Katie
Hello, World!
Rate this post
Rate this post