Zeros cầm Gangplank khiến Kennen đội bạn phát khóc

534

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
Zeros cầm Gangplank khiến Kennen đội bạn phát khóc
Đánh giá bài viết này!!!