Xuất hiện game Tam Quốc “dị bản” đầu tiên tại Việt Nam

7

Nhà phát hành Funtap nổi tiếng với hàng loạt sản phẩm mang nội dung Tam Quốc rất quen thuộc với game thủ Việt như: Vua Tam Quốc, Tam Quốc thủ thành, Tam Quốc truyền kỳ mobile, Tam Quốc Vương Giả, Vô Cực Tam Quốc, Thần Long 3Q,… Và sắp tới

Bài viết Xuất hiện game Tam Quốc “dị bản” đầu tiên tại Việt Nam đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Xuất hiện game Tam Quốc “dị bản” đầu tiên tại Việt Nam
Đánh giá bài viết này!!!