Xerath Pentakill chưởng sấp mặt team địch dù Darius nấp bụi

59

Đăng bởi Game2T

Xerath Pentakill chưởng sấp mặt team địch dù Darius nấp bụi
Đánh giá bài viết này!!!