Xayah Quarakill nhẹ không có Gangplank thì Pentakill

92

Đăng bởi Game2T

Xayah Quarakill nhẹ không có Gangplank thì Pentakill
Đánh giá bài viết này!!!