Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Tưởng Vạn Hoa đang là tiêu điểm mới nhưng sự thật lại hoàn toàn khác

8

Theo đó, phiên bản mới của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile mang tên Vạn Kiếm Khai Hoa và được cộng đồng trông đợi khá lâu, bởi lẽ nhân vật “đinh” lần này chính là môn phái mới Vạn Hoa. Sau Võ Đang, Côn Lôn và Trường Ca, Vạn Hoa sẽ

Bài viết Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Tưởng Vạn Hoa đang là tiêu điểm mới nhưng sự thật lại hoàn toàn khác đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile: Tưởng Vạn Hoa đang là tiêu điểm mới nhưng sự thật lại hoàn toàn khác
Đánh giá bài viết này!!!