Video test tướng mới Taliyah đi Rừng Jung và Mid LMHT

103685

Video test tướng mới Taliyah đi Rừng Jung và Mid LMHT

Video Taliyah đi rừng jungle LMHT

Video Taliyah đi đường giữa Mid LMHT

>>> Cách lên đồ Taliyah <<<

Đăng bởi Game2T

Video test tướng mới Taliyah đi Rừng Jung và Mid LMHT
4.7 (93.33%) 3 votes