Vayne Pentakill trong khi team địch có cả Baron

4806

Đăng bởi Game2T

Vayne Pentakill trong khi team địch có cả Baron
Đánh giá bài viết này!!!