Twisted Fate TF lên AD thả diều cân Lee Sin và Kassadin

74

Đăng bởi Game2T

Twisted Fate TF lên AD thả diều cân Lee Sin và Kassadin
Đánh giá bài viết này!!!