Truyền thuyết về Team Siren – Đội Esports toàn nữ đầu tiên của Liên Minh Huyền Thoại

6

Mọi chuyện bắt đầu khi 5 cô gái rank top cụm server Bắc Mỹ là: A Little Jenny (Mid), Christina (AD Carry), ilysuiteheart (Jungle), Solvanas (Support), và Yoonie (Top) quyết định thành lập 1 team Esports toàn nữ đầu tiên. Sau 5 tháng chơi cùng nhau, họ quyết định chuyển

Bài viết Truyền thuyết về Team Siren – Đội Esports toàn nữ đầu tiên của Liên Minh Huyền Thoại đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Truyền thuyết về Team Siren – Đội Esports toàn nữ đầu tiên của Liên Minh Huyền Thoại
Đánh giá bài viết này!!!