Trộm game bi hài ký – khi đạo chích viếng làng game

3

Thời gian qua, câu chuyện một anh ăn trộm có nhã hứng ghét thăm lord GabeN, không biết có phải định hỏi bao giờ có Half-Life 3 hay không nhưng chỉ biết là anh đi ra “nặng ký” hơn lúc đi vào. Từ câu chuyện vui này đã khiến Mọt

Bài viết Trộm game bi hài ký – khi đạo chích viếng làng game đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Trộm game bi hài ký – khi đạo chích viếng làng game
Đánh giá bài viết này!!!