Trải nghiệm quan trường khốc liệt trong Lão Gia Lốc Cốc

5

Cũng thuộc thể loại tranh đấu cổ trang nhưng Funtap không nhắm vào mảng cung đấu của các phi tần tranh sủng như Ngôi Sao Hoàng Cung, Cung Đình Kế,… mà lại hướng đến cuộc chiến quan trường của các vị đại nhân qua tựa game Lão Gia Lốc Cốc

Bài viết Trải nghiệm quan trường khốc liệt trong Lão Gia Lốc Cốc đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Trải nghiệm quan trường khốc liệt trong Lão Gia Lốc Cốc
Đánh giá bài viết này!!!