TL vs LGC [Vòng Khởi Động][Tie Break][CKTG 2020][Bảng A][28.09.2020]

534

loadYouTube();

Gosu.Katie
Hello, World!
TL vs LGC [Vòng Khởi Động][Tie Break][CKTG 2020][Bảng A][28.09.2020]
Đánh giá bài viết này!!!