Tình nghĩa anh em liệu có bền lâu khi kẻ phản diện bất ngờ trở thành huynh đệ

7

Ừ thì cái phi vụ vai phản diện đổi trận doanh nó cũng không lấy làm cá biệt trong văn hóa đại chúng. Từ sách báo, truyện tranh, phim ảnh không thiếu các trường hợp phần đầu còn chém giết nhau chí chóe và người này không thể sống khi

Bài viết Tình nghĩa anh em liệu có bền lâu khi kẻ phản diện bất ngờ trở thành huynh đệ đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Tình nghĩa anh em liệu có bền lâu khi kẻ phản diện bất ngờ trở thành huynh đệ
Đánh giá bài viết này!!!