Tin LMHT 26/2 – Làm lại hình ảnh Taric Warwick Janna Cho’Gath

85618

Tin Liên Minh Huyền Thoại 26/2 – Chỉnh sửa hình ảnh Taric Warwick Janna Cho’Gath

tin-lmht-26-2-0

Ở thông tin lần này không chỉ Taric Warwick Janna Cho’Gath được chỉnh sửa và chỉnh cả Trụ và Chuông Cổ của Bard LMHT nữa, các bạn cùng Game2T xem chi tiết thế nào nhé:

Chỉnh sửa hình ảnh

Taric Cơ Bản

tin-lmht-26-2-1 tin-lmht-26-2-2 tin-lmht-26-2-3

Taric Ngọc Lục Bảo

tin-lmht-26-2-4

Taric Hồng Ngọc

tin-lmht-26-2-5

Taric Huyết Ngọc

tin-lmht-26-2-6

Video so sanh hình ảnh Taric:

Warwick Cơ Bản

tin-lmht-26-2-7 tin-lmht-26-2-8 tin-lmht-26-2-9

Warwick Xám

tin-lmht-26-2-10

Urf – Con Heo Biển

tin-lmht-26-2-11

Warwick Bà Ngoại

tin-lmht-26-2-12

Warwick Sói Lãnh Nguyên

tin-lmht-26-2-13

Warwick Sói Điên

tin-lmht-26-2-14

Warwick Nanh Lửa

tin-lmht-26-2-15

Warwick Linh Cẩu

tin-lmht-26-2-16

Video so sanh hình ảnh Warwick:

Janna Cơ Bản

tin-lmht-26-2-17 tin-lmht-26-2-18 tin-lmht-26-2-19

Janna Giông Tố

tin-lmht-26-2-20

Janna Chúa Tuyết

tin-lmht-26-2-21

Cho’Gath Hồ Lốc-nét

tin-lmht-26-2-22

Cho’Gath Quý Ông

tin-lmht-26-2-23

Video so sanh hình ảnh Cho’Gath:

Thông tin khác

Chuông Cổ Đại rải rác trên bản đồ của Bard giờ đã có biểu tượng (icon) riêng chứ không còn là hình vuông màu trắng như lần trước nữa.

tin-lmht-26-2-24

Chỉnh sửa cân bằng

Chú ý: đây là những chỉnh sửa mang tính thử nghiệm, nên các bạn xem để tham khảo thôi nha.

Trụ trong

Tổng máu cộng thêm 300
Lớp giáp Tiên Phong giảm đi 30 (cả lớp giáp trên trụ)

tin-lmht-26-2-25

Đó là những thông tin về hình ảnh của Taric Warwick Janna Cho’Gath Chuông Cổ Đại của Bard và trụ thay đổi, các bạn cảm thấy thế nào về loạt thay đổi trên, hãy comment ý của bạn bên dưới nhé.

Chúc bạn vui vẻ

Đăng bởi Game2T

Rate this post
Rate this post