Tin LMHT 12/3 – Trang phục cá tháng Tư – Ra mắt xếp hạng tướng

57405

Tin Liên Minh Huyền Thoại 12/3 – Trang phục cá tháng Tư – Ra mắt xếp hạng tướng

Tin LMHT 12/3 lần này là loạt trang phục skin Cá Tháng Tư, ra mắt chế độ xếp hạng tướng, chỉnh sửa Darius Nocturne Leblanc, thay đổi vài hình ảnh tướng LMHT. Chúng ta cũng xem bài chi tiết bên dưới nhé:

Trang phục skin Cá Tháng Tư

Surprise Party Amumu – Amumu Tiệc Bất Ngờ

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-1 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-2 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-3

tin-lmht-13-2-9 tin-lmht-13-2-10 tin-lmht-13-2-11 tin-lmht-13-2-12 tin-lmht-13-2-13

Urf the Nami-tee – Nami Urf

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-4 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-5 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-6

Archduke Nasus – Nasus Hoàng Tử

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-7 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-8

Order of the Banana Soraka – Soraka Chuối

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-9 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-10 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-11

Definitely Not Udyr – Không Phải Udyr

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-12 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-13 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-14 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-15 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-16 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-17 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-18 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-19

Debonair Galio – Galio Thanh Lịch

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-20 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-21 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-22

Chỉnh sửa cân bằng

Chú ý: các chỉnh sửa này chỉ mang tính thử nghiệm thôi nhé, nên các bạn chỉ xem tham khảo.

Darius

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-33

– Máy chém Noxus (R) phải tăng 3 điểm (ở lv 16) thì chiêu cuối Ultimate của Darius với hồi lại ngay khi giết 1 tướng địch. Tốn năng lượng từ 100 giảm còn 100/50/0

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-58

Leblanc

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-34

– Ấn ác ý mô phỏng (R) tỷ lệ % dame phép từ 65% giảm còn 60%

Nocturne

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-35

– Hoang tưởng (R) thời gian xoay chiêu từ 180/140/100 giảm còn 150/125/100

Zilean

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-36

– Bom hẹn giờ (Q) tỷ lệ % dame phép từ 80% tăng thành 90%
– Rút ngắn thời gian (W) tốn năng lượng từ 50 ở mọi cấp lv giảm còn 40/30/20/10/0

Riot ra mắt thêm chức năng xếp hạng tướng để đánh giá trình độ của game thủ chơi 1 tướng nào đó của họ. Nếu bạn chơi 1 vị tướng thường xuyên, Riot sẽ thông báo trên đầu vị tướng đó trong trận đấu, để đánh giá tình huống xử lý của bạn.

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-23

Chế độ Xếp Hạng Tướng

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-24

Video chi tiết về thông báo Xếp Hạng Tướng:

Hình ảnh đổi Bậc Tướng:

Thông số Bậc Xếp Hạng Tướng được đánh giá theo chỉ số farm, số vàng, số mạng giết, số lần chết, số hỗ trợ mà bạn có được trong 1 trận. Bậc được xếp từ cao đến thấp là S A B C D, bạn đạt điểm thì sẽ lên theo thứ tự từ D C B A S. Khi ở bậc A và S bạn sẽ được Riot cấp hình rất đẹp.

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-28

Icon Xếp Hạng Tướng

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-29

Khung khi load tướng

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-25 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-26 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-27 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-30 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-31 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-32

Biểu tượng kỹ năng

Rammus

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-37

Nội tại – Q – W – E – R

Twisted Fate

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-38

Nội tại – Q – W – E – R – R2

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-39

Xanh – Vàng – Đỏ

Nâng cấp hình ảnh

Kayle

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-40

tin-lmht-13-2-1 tin-lmht-13-2-2 tin-lmht-13-2-3 tin-lmht-13-2-4

Pantheon

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-42 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-43 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-44 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-45

Lee Sin

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-41

tin-lmht-13-2-5 tin-lmht-13-2-6 tin-lmht-13-2-7 tin-lmht-13-2-8

Rumble

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-46 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-47 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-48

Ryze

tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-49 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-50 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-51 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-52 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-53 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-54 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-55 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-56 tin-lmht-12-3-trang-phuc-ca-thang-tu-xep-hang-tuong-57

Đó là những thông tin trang phục skin Cá Tháng Tư, ra mắt chế độ Xếp Hạng Tướng, chỉnh sửa Darius Nocturne Leblanc, thay đổi vài hình ảnh tướng Kayle Pantheon Lee Sin Rammus Ryze, biểu tượng kỹ năng Rammus Twisted Fate LMHT. Bạn thấy thế nào về những trang phục skin, chế độ mới, và thay đổi bên trên? Hãy comment ý của bạn bên dưới nhé.

Chúc bạn vui vẻ

Đăng bởi Game2T

Rate this post
Rate this post