Tiêu Dao Mobile và câu chuyện sau huyết chiến chiến Nhạn Môn Quan

8

Năm đó, sau huyết chiến tại Nhạn Môn Quan Kiều Phong biến mất, bí kíp Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp thất truyền. Cái Bang đi vào loạn cục, các thế lực trên giang hồ đều muốn thâu tóm bang phái đệ nhất Trung Nguyên này.

Bài viết Tiêu Dao Mobile và câu chuyện sau huyết chiến chiến Nhạn Môn Quan đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Tiêu Dao Mobile và câu chuyện sau huyết chiến chiến Nhạn Môn Quan
Đánh giá bài viết này!!!