Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile lại khiến cộng đồng phấn khích vì nói không với phần mềm thứ 3

4

Dạo đó, các nhân vật sử dụng phần mềm thứ 3 một cách cực kỳ lộ liễu cho hoạt động Đào Viên gây ức chế đỉnh điểm trong Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile. Khi đó, nhà phát hành đã xử lý cực căng bằng cách khóa các tài khoản này.

Bài viết Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile lại khiến cộng đồng phấn khích vì nói không với phần mềm thứ 3 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Thục Sơn Kỳ Hiệp Mobile lại khiến cộng đồng phấn khích vì nói không với phần mềm thứ 3
Đánh giá bài viết này!!!