Thiện Nữ Mobile và những câu chuyện sư đồ cảm động nhân ngày 20/11

3

Ngày nhà giáo 20/11 hằng năm, bất kỳ tựa game nào cũng không bỏ lỡ cơ hội để phát động nhiều sự kiện hấp dẫn nhằm tạo sân chơi cho game thủ, và Thiện Nữ Mobile cũng không ngoại lệ với hoạt động mang tên: “Tình nghĩa xuân thu –

Bài viết Thiện Nữ Mobile và những câu chuyện sư đồ cảm động nhân ngày 20/11 đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Thiện Nữ Mobile và những câu chuyện sư đồ cảm động nhân ngày 20/11
Đánh giá bài viết này!!!