They Are Billions – chiến dịch giành lại lãnh thổ con người

5

Tựa game They Are Billions vừa có một bản cập nhật lớn, với việc giới thiệu mục chiến dịch tiếp nối phần chơi chính với rất nhiều thay đổi đáng giá.

Bài viết They Are Billions – chiến dịch giành lại lãnh thổ con người đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

They Are Billions – chiến dịch giành lại lãnh thổ con người
Đánh giá bài viết này!!!