Thêm một nhà sáng lập rời Blizzard sau gần 30 năm gắn bó, điều gì đang xảy ra?

5

Frank Pearce, một trong số ba người thành lập Blizzard vừa công bố mình sẽ rời khỏi công ty vào ngày 20/7/2019 vừa qua và có hiệu lực ngay lập tức. Bài blog của Frank Pearce được đăng trên trang web chính thức của Blizzard, và đi kèm một thông

Bài viết Thêm một nhà sáng lập rời Blizzard sau gần 30 năm gắn bó, điều gì đang xảy ra? đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Mọt Game.

Thêm một nhà sáng lập rời Blizzard sau gần 30 năm gắn bó, điều gì đang xảy ra?
Đánh giá bài viết này!!!