Tham gia sự kiện Triệu Tập Vệ Binh: “Tập hợp Vệ Binh, xuất chinh ra trận” từ 09/07 đến 08/08

58829

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Triệu Tập Vệ Binh" nằm trong chuỗi sự kiện Vệ Binh Ánh Sáng sẽ diễn ra từ 09/07/2021 – 08/08/2021.

Nội Dung Sự Kiện

Dùng RP để rút. Mỗi lần rút, bạn nhận được ngẫu nhiên 1 vật phẩm hoặc 1 Dấu Ấn Vệ Binh.

Rút 1 lần cần 20 RP. Rút 10 lần cần 195 RP. Ngoài ra, bạn có thể rút 1 lần bằng 2000 Tinh Hoa Lam (giới hạn 1 lần mỗi ngày).

Vật phẩm nhận được từ rút sẽ nằm trong KHO ĐỒ. Khi vào KHO ĐỒ, bạn có thể chọn gửi vật phẩm đến tài khoản hoặc dùng 3 vật phẩm để đổi 1 lần rút miễn phí.

Mỗi trang phục Ánh Sáng Tối Cao / Đại Suy Vong có 1 Dấu Ấn Vệ Binh riêng. Thu thập 1/2/3/4/5 Dấu Ấn cùng loại để nhận phần thưởng mốc.

– 1 Dấu Ấn cùng loại: 50 Kỉ vật Ánh Sáng

– 2 Dấu Ấn cùng loại: 100 Kỉ vật Ánh Sáng

– 3 Dấu Ấn cùng loại: 200 Kỉ vật Ánh Sáng

– 4 Dấu Ấn cùng loại: Viên Suy Vong

– 5 Dấu Ấn cùng loại: Trang phục tương ứng

Các trang phục và Dấu Ấn Vệ Binh mới sẽ được thêm vào trong tương lai.

Các trang phục trong sự kiện Triệu Tập Vệ Binh sẽ không mở bán trong Cửa Hàng cũng như có trong Chế Tạo Hextech, mà chỉ có thể sở hữu thông qua các sự kiện đặc biệt.

Lưu Ý Sự Kiện

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

2. Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

3. Trừ khi được nhắc đến trong Nội Dung Sự Kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Hàng Hiệu, Đá Quý, hoặc Di Sản sẽ không có trong sự kiện.

4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

5. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Nội Dung Sự Kiện.

6. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.


Ngoài ra, khi tham gia vào Triệu Tập Vệ Binh, bạn cũng có thể thu thập được Năng Lượng và Chìa Khóa sử dụng để mở các ô quà và kho báu trong sự kiện Sứ Mệnh Vệ Binh cực kỳ giá trị và hấp dẫn.

Tìm hiểu thêm về sự kiện Sứ Mệnh Vệ Binh tại đây. 

 

HQ
🙂
Rate this post
Rate this post