Tham gia Cửa Hàng Báu Vật Sương Đen – Sở hữu sớm Alistar, Renekton, và Rek’Sai từ 06/03 đến 11/03

2759

LOL_SuongDen_800x450.jpg - 367.67 kb

Từ 06/03 đến 11/03, tham gia ngay Cửa Hàng Báu Vật phiên bản Sương Đen. Trong sự kiện này, bạn có thể bỏ 20 RP để mua các bảo vật tương ứng với 3 trang phục Alistar, Renekton, và Rek’Sai Sương Đen.

Khi mua 1 bảo vật, bạn có cơ hội trúng ngay lập tức trang phục tương ứng, hoặc nhận được 1-15 ngọc tương ứng.

Ngọc bạn kiếm được sẽ nằm trong Kho Ngọc. Chúng dùng để đổi lấy các vật phẩm trong danh sách quy định.

Alistar-Suong-Den.jpg - 355.43 kb

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 50

Giới hạn toàn máy chủ: 1.000.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Alsitar Sương Đen
 • 15 Ngọc Nhân Ngưu
 • 10 Ngọc Nhân Ngưu
 • 5 Ngọc Nhân Ngưu
 • 2 Ngọc Nhân Ngưu
 • 1 Ngọc Nhân Ngưu

Ngọc Nhân Ngưu đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩm Huy Hiệu cần để đổi
Trang phục Alsitar Sương Đen 25
1 Hộp Huyết Nguyệt 15
1 Bộ Tuyệt Phẩm 5
30 Tinh Hoa Cam 2
1 Mảnh Chìa Khóa 1

Renekton-Suong-Den.jpg - 352.43 kb

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 50

Giới hạn toàn máy chủ: 1.000.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Renekton Sương Đen
 • 15 Ngọc Thăng Hoa
 • 10 Ngọc Thăng Hoa
 • 5 Ngọc Thăng Hoa
 • 2 Ngọc Thăng Hoa
 • 1 Ngọc Thăng Hoa

Ngọc Thăng Hoa đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩm Huy Hiệu cần để đổi
Trang phục Renekton Sương Đen 25
1 Hộp Huyết Nguyệt 15
1 Bộ Tuyệt Phẩm 5
30 Tinh Hoa Cam 2
1 Mảnh Chìa Khóa 1

RekSai-Suong-Den.jpg - 332.24 kb

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 50

Giới hạn toàn máy chủ: 1.000.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Rek’Sai Sương Đen
 • 15 Ngọc Hư Không
 • 10 Ngọc Hư Không
 • 5 Ngọc Hư Không
 • 2 Ngọc Hư Không
 • 1 Ngọc Hư Không

Ngọc Hư Không đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩm Huy Hiệu cần để đổi
Trang phục Rek’Sai Sương Đen 40
1 Hộp Huyết Nguyệt 15
1 Bộ Tuyệt Phẩm 5
30 Tinh Hoa Cam 2
1 Mảnh Chìa Khóa 1

LƯU Ý

– Ngọc sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian. Khi hết hạn, số ngọc còn dư sẽ được chuyển thành 10 Tinh Hoa Cam mỗi ngọc. Vui lòng sử dụng ngọc trước thời gian hết hạn. Quá trình chuyển đổi có thể mất tối đa 1 ngày.

– Trang phục Alistar, Renekton, và Rek’Sai Sương Đen sẽ được mở bán với giá 250 RP sau khi sự kiện kết thúc.

– Bạn cần có tướng để nhận trang phục. Nếu chưa có tướng, vui lòng mở khóa tướng còn thiếu sau đó vào trang LỊCH SỬ để nhận

6659 2       

Gosu.Katie
Hello, World!
Tham gia Cửa Hàng Báu Vật Sương Đen – Sở hữu sớm Alistar, Renekton, và Rek’Sai từ 06/03 đến 11/03
Đánh giá bài viết này!!!