Tham gia “Cửa Hàng Báu Vật” – Sở hữu sớm nhóm trang phục Phi Hành Gia từ 02/06 đến 04/06

979

01-Cuahangbauvat-PHG-800x450.jpg - 191.35 kb

Từ 02/06 đến 04/06, tham gia ngay Cửa Hàng Báu Vật phiên bản Phi Hành Gia. Trong sự kiện này, bạn có thể bỏ 20 RP để mua các bảo vật tương ứng với 3 trang phục Bard, Gnar, và Poppy Phi Hành Gia.

Khi mua 1 bảo vật, bạn có cơ hội trúng ngay lập tức trang phục tương ứng, hoặc nhận được 1-15 ngọc tương ứng.

Ngọc bạn kiếm được sẽ nằm trong Kho Ngọc. Chúng dùng để đổi lấy các vật phẩm trong danh sách quy định.

Bau-vat-Bard-Phi-Hanh-Gia.png - 369.48 kb

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 25

Giới hạn toàn máy chủ: 200.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Bard Phi Hành Gia
 • 15 Ngọc Bard Phi Hành Gia
 • 10 Ngọc Bard Phi Hành Gia
 • 5 Ngọc Bard Phi Hành Gia
 • 3 Ngọc Bard Phi Hành Gia
 • 2 Ngọc Bard Phi Hành Gia
 • 1 Ngọc Bard Phi Hành Gia

Ngọc Bard Phi Hành Gia đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩm Huy Hiệu cần để đổi
Trang phục Bard Phi Hành Gia 20
Đa Sắc Bard Phi Hành Gia 2 / màu
1 Viên Tối Thượng 6
25 Kỉ vật Tối Thượng 2
1 Mảnh Chìa Khóa 1

Bau-vat-Gnar-Phi-Hanh-Gia.png - 367.77 kb

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 25

Giới hạn toàn máy chủ: 200.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Gnar Phi Hành Gia
 • 15 Ngọc Gnar Phi Hành Gia
 • 10 Ngọc Gnar Phi Hành Gia
 • 5 Ngọc Gnar Phi Hành Gia
 • 3 Ngọc Gnar Phi Hành Gia
 • 2 Ngọc Gnar Phi Hành Gia
 • 1 Ngọc Gnar Phi Hành Gia

Ngọc Gnar Phi Hành Gia đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩm Huy Hiệu cần để đổi
Trang phục Gnar Phi Hành Gia 20
Đa Sắc Gnar Phi Hành Gia 2 / màu
1 Viên Tối Thượng 6
25 Kỉ vật Tối Thượng 2
1 Mảnh Chìa Khóa 1

Bau-vat-Poppy-Phi-Hanh-Gia.png - 360.51 kb

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 25

Giới hạn toàn máy chủ: 200.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Poppy Phi Hành Gia
 • 15 Ngọc Poppy Phi Hành Gia
 • 10 Ngọc Poppy Phi Hành Gia
 • 5 Ngọc Poppy Phi Hành Gia
 • 3 Ngọc Poppy Phi Hành Gia
 • 2 Ngọc Poppy Phi Hành Gia
 • 1 Ngọc Poppy Phi Hành Gia

Ngọc Poppy Phi Hành Gia đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩm Huy Hiệu cần để đổi
Trang phục Poppy Phi Hành Gia 20
Đa Sắc Poppy Phi Hành Gia 2 / màu
1 Viên Tối Thượng 6
25 Kỉ vật Tối Thượng 2
1 Mảnh Chìa Khóa 1

LƯU Ý

– Ngọc sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian. Khi hết hạn, số ngọc còn dư sẽ được chuyển thành 10 Tinh Hoa Cam mỗi ngọc. Vui lòng sử dụng ngọc trước thời gian hết hạn. Quá trình chuyển đổi có thể mất tối đa 1 ngày.

– Trang phục Bard, Gnar, và Poppy Phi Hành Gia sẽ được mở bán với giá 250 RP sau khi sự kiện kết thúc.

– Bạn cần có tướng để nhận trang phục. Nếu chưa có tướng, vui lòng mở khóa tướng còn thiếu sau đó vào trang LỊCH SỬ để nhận

 

6659 2       


Gosu.Katie
Hello, World!